Wprowadzenie w życie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, na mocy których pracodawca rozliczy PIT pracownika, będzie niekorzystne dla urzędów gmin i miast. Będą one bowiem musiały ponieść dodatkowe koszty obsługi podatkowej zatrudnionych w urzędzie pracowników. Jak mówi Jarosław Kapsa z Urzędu Miasta Częstochowa, każde nałożenie nowych obowiązków na pracodawcę rodzi koszty. Rozliczenie jednego pracownika w urzędzie zatrudniającym 600 osób nie jest takie proste, bowiem część rozliczeń wymaga znacznie większego niż obecnie nakładu pracy, a rozliczenia kumulują się w jednym okresie, czyli od stycznia do kwietnia, gdy dział finansowy urzędu obciążony jest także innymi obowiązkami.

Inne urzędy również przyznają, że wprowadzenie zmian w PIT spowoduje wzrost kosztów. Urząd Miasta Włocławek będzie zmuszony zatrudnić dodatkowe osoby do prowadzenia rozliczeń.

– Przy obecnym zatrudnieniu nie jesteśmy w stanie wykonać tej pracy – mówi Janina Radzikowska, skarbnik miasta Włocławek.

Dodaje, że urząd będzie zatrudniał dodatkowe osoby na czas prowadzenia rozliczeń, a preferowaną formą zatrudnienia będzie umowa zlecenie. Zmiana ustawy pociągnie za sobą także zwiększenie kosztów administracyjnych urzędu.

Również Urząd Miasta Łodzi przewiduje zwiększenie zatrudnienia w służbach finansowych. Jak poinformował urząd, rozliczeń PIT dokonywać będą pracownice obliczające wynagrodzenia pracowników, bowiem na nich spoczywa pełna odpowiedzialność za odpowiednią dokumentację dotyczącą podatku oraz właściwe i terminowe jego rozliczenie.

– Ze względu na krótki termin dokonania rozliczeń (do 28 lutego 2010 r.) niezbędne będzie zatrudnienie trzech osób do zebrania i przygotowania dokumentów stanowiących podstawę do rozliczenia. Przewidywany koszt zatrudnienia będzie wynosił ok. 10 tys. zł miesięcznie – poinformowano nas w urzędzie.

Jarosław Kapsa stwierdza, że do tych kosztów należy dodać konieczność doposażenia urzędu i przeszkolenia ludzi.

Ważne

Pracodawcy mają z urzędu wypełniać PIT za pracowników już w rozliczeniu za 2009 rok