Sejm zajmie się dziś projektem ustawy zakładającym rozliczanie podatku przez płatnika, który we wtorek przyjął rząd. Pracownik nie będzie już musiał sam wypełniać i wysyłać rocznego zeznania podatkowego, ponieważ zrobi to za niego pracodawca. Projekt wprowadza nowy sposób rozliczenia podatku już za 2009 r. Płatnik dokonujący rocznego obliczenia podatku, na wniosek podatnika wyrażony w oświadczeniu, będzie mógł uwzględnić w tym rozliczeniu odliczenie od dochodu ulgi internetowej i od podatku ulgi na dzieci, a także przekazać w jego imieniu 1 proc. organizacji pożytku publicznego.

Pracownik, który zechce się sam rozliczyć z urzędem skarbowym, zachowa nadal tę możliwość, jeżeli zawiadomi o tym płatnika w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku podatkowym. Obowiązek złożenia takiego zawiadomienia będzie dotyczył m.in. osób zatrudnionych u kilku pracodawców oraz rozliczających się na preferencyjnych zasadach z małżonkiem lub dzieckiem.

Pracodawcy to niejedyni płatnicy, których będzie dotyczył obowiązek sporządzania rocznego obliczenia podatku za podatników. Zmiany obejmą również: rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy, jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne wypłacające stypendia, areszty śledcze oraz zakłady karne pobierające zaliczki od należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, centra integracji społecznej wypłacające świadczenia integracyjne i motywacyjną premię integracyjną.

Obowiązek ten będzie dotyczył tylko tzw. aktualnych płatników, którzy po zakończeniu roku podatkowego (w okresie, w którym są obowiązani sporządzić roczne obliczenie podatku) nadal pobierają miesięczne zaliczki. Płatnik dokona rocznego obliczenia podatku, nawet gdy podatnik uzyskiwał u niego dochody tylko przez część roku.