Osoby fizyczne, które budują lub remontują nieruchomości mieszkalne, mogą uzyskać wyższy zwrot VAT.
Zwiększyły się limity zwrotu części VAT na materiały budowlane, o który mogą się ubiegać osoby fizyczne bu-dujące i remontujące lokale i domy systemem gospodarczym. Dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę limit zwrotu wynosi 33 772 zł (wzrost o 250 zł). W przypadku remontu maksymalnie można odzyskać 14 474 zł (wzrost o 107 zł).
Jak wyjaśnia Bartosz Małkiewicz, doradca podatkowy w KPMG, zgodnie z przepisami dotyczącymi zwrotu VAT za materiały budowlane limit tego zwrotu zależy m.in. od zdefiniowanej w przepisach ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Jest to cena ostatnio ogłoszona przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu podatku. Cena 1 mkw. dla wniosków złożonych w III kwartale 2009 r. wynosi 3895 zł, natomiast dla wniosków złożonych w IV kwartale – 3924 zł.
– Oznacza to, że wstrzymanie się ze złożeniem pierwszego wniosku do października pozwoli na skorzystanie z wyższego limitu – wskazuje ekspert.
Limit zwrotu części VAT dotyczy okresów pięcioletnich liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku. W rezultacie, jeśli ktoś złożył już pierwszy wniosek i obecnie ma zamiar złożyć kolejny, to nie musi czekać do października.
– Moment złożenia następnego wniosku nie będzie miał wpływu na wysokość limitu – stwierdza Bartosz Małkiewicz.