Ministerstwo Finansów sprzeciwia się skróceniu terminu zwrotu osobom fizycznym części VAT za materiały budowlane.
Sejm przeprowadził pierwsze czytanie komisyjnego projektu skracającego termin zwrotu osobom fizycznym części VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych do 60 dni. Zgodnie z obowiązującymi przepisami urzędy skarbowe na dokonanie zwrotu mają sześć miesięcy od dnia złożenia wniosku. Projekt, który został opracowany w Komisji Przyjazne Państwo, ma poparcie wszystkich klubów parlamentarnych. Zmianom sprzeciwia się jednak Ministerstwo Finansów. Resort szacuje, że szybszy zwrot dla budżetu będzie oznaczał jednorazowy ubytek dochodów z tytułu VAT na poziomie ok. 300 mln zł, który byłby odczuwalny w 2010 roku. W 2008 roku było ok. 500 tys. wniosków rozpatrzonych pozytywnie na kwotę ok. 1 mld zł. MF broni obecnego terminu zwrotu także ze względu na ograniczoną wydolność urzędów skarbowych, jeżeli chodzi o szybkość weryfikacji wniosków, które muszą być udokumentowane fakturami.
Projekt został skierowany do dalszych prac w sejmowej Komisji Finansów Publicznych.