Ministerstwo Finansów chce od 1 stycznia 2010 r. publikować informatyczne struktury e-deklaracji na stronie internetowej resortu.
Resort finansów w założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa proponuje, aby struktury logiczne, czyli struktury informatyczne (kod XML [XSD]) e-deklaracji oraz zgłoszeń NIP składanych drogą elektroniczną, publikować na stronie internetowej, a nie w rozporządzeniach ministra finansów. Takie rozwiązanie ma ułatwić pracę urzędnikom i informatykom przygotowującym programy do obsługi komputerowej e-deklaracji.
Obecna Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) daje prawo ministrowi finansów do wydawania rozporządzeń w sprawie struktury logicznej e-deklaracji. Zdaniem MF publikowanie rozporządzeń jest bardzo kłopotliwe, zarówno dla ministra, jak i podatników, ponieważ każda zmiana w rozporządzeniu, np. nazwy urzędu skarbowego, powoduje konieczność wydania nowego, liczącego kilkadziesiąt stron rozporządzenia.
Struktury logiczne mają charakter techniczno-informatyczny, a zatem informatycy, którzy tworzą programy komputerowe do obsługi e-deklaracji, muszą śledzić na bieżąco zmiany prawne, co jest dla nich uciążliwe. Ministerstwo podaje, że jeśli stan prawny się nie zmieni, to na przestrzeni kilku lat objętość wszystkich załączników do rozporządzeń w sprawie e-deklaracji będzie wynosić kilka lub nawet kilkanaście tysięcy stron, na co składać się będą przede wszystkim struktury logiczne kolejnych wersji deklaracji podatkowych.
Zaproponowane zmiany pozytywnie oceniają eksperci. Jak mówi Dariusz M. Malinowski, doradca podatkowy, z punktu widzenia praktyki stosowania prawa informacje o strukturze logicznej powinny być publikowane w sposób najwygodniejszy dla podatników i informatyków.
– Z drugiej strony istnieją określone w prawie sposoby publikacji rozporządzeń i nie wolno ich naruszać. Struktury logiczne mogłyby jednak być publikowane jako instrukcje – uważa Dariusz M. Malinowski. Z kolei Adam Dąbrowski z Unizeto Technologies przyznaje, że dla informatyków i firm zmiany struktury e-deklaracji są uciążliwe, bo wymagają poniesienia nowych nakładów na dostosowanie ich do obowiązujących przepisów. Zmiany w prawie należy więc konstruować tak, aby elementy zmienne w czasie mogły być zastąpione bez konieczności wydawania nowego rozporządzenia, np. przez odwołania do list referencyjnych (zawierających przykładowo nazwy urzędów skarbowych i państw).
– Stosowanie publikowanych list referencyjnych ułatwiłoby wszystkim życie. Minister nie musiałby wydawać nowych aktów prawnych (rozporządzeń, w których określa struktury logiczne), a producenci aplikacji mogliby pobierać aktualne listy referencyjne i automatycznie je umieszczać w programach do przesyłania e-deklaracji – podsumowuje Adam Dąbrowski.
Ważne!
Zdaniem MF dla podmiotów, którzy będą składać deklaracje drogą elektroniczną, instotny jest jedynie dostęp do deklaracji w formie elektronicznej na stronie MF: www.mf.gov.pl, a nie informatyczne zasady tworzenia tej deklaracji zawarte w odpowiedniej strukturze logicznej