Ministerstwo Finansów realizuje zalecenia NIK w zakresie poprawy skuteczności ściągalności należności podatkowych przez aparat skarbowy.
INTERPELACJA
Resort finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 10205) wypowiedział się w sprawie raportu Najwyższej Izby Kontroli, dotyczącego pracy urzędów skarbowych. Wynikają z niego nieprawidłowości m.in. w poborze i egzekucji należności CIT. O wynikach raportu GP informowała w wydaniu z 26 czerwca. Ministerstwo wskazało, że jedną z przyczyn przewlekłości postępowań przy egzekwowaniu należności CIT jest zbyt duże obciążenie pracą urzędników. W celu poprawy skuteczności egzekucji trwają prace nad stworzeniem mechanizmu elektronicznej wymiany danych, tj. tytułów wykonawczych w relacji wierzyciel–organ egzekucyjny. Równocześnie opracowywane są założenia do nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Według informacji MF, dotychczas przeprowadzono sześć kontroli w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi finansów, w wyniku których wydano polecenia podjęcia działań polegających m.in. na: bezzwłocznym nadawaniu biegu tytułom wykonawczym, rzetelnym ustalaniu stanu majątkowego zobowiązanych, analizie tytułów wykonawczych w celu niedopuszczenia do przedawnienia. Zgodnie z planem kontroli dla urzędów kontroli skarbowej na 2009 rok postępowania kontrolne, przeprowadzone będą łącznie w 20 urzędach skarbowych na terenie całego kraju.