Zaległości z tytułu nieściągniętych podatków w 2008 roku wyniosły ponad 20 mld zł. W drodze egzekucji odzyskano ok. 10 proc. zaległych kwot, czyli nieco ponad 2 mld zł. Poprawa ściągalności długów zwiększy wpływy do budżetu państwa.
ANALIZA
Zaległości podatkowe w 2008 roku (w tym również cła i grzywny z kodeksu karnego skarbowego) wyniosły ponad 20 mld zł. Najwięcej, bo aż 10,5 mld zł, podatnicy byli winni fiskusowi z tytułu VAT. Egzekucja tych długów niestety nie przebiega najlepiej, gdyż wynosi tylko ok. 10 proc. Jest to odsetek ściągalności, który utrzymuje się na podobnym poziomie od kilku lat. Ogółem w 2008 roku ściągnięto od dłużników niewiele ponad 2 mld zł. W tym z samego VAT było to 1,5 mld zł.