Podatnicy, którzy są osobami niepełnosprawnymi lub mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, mogą w rocznym PIT odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Pojawia się jednak pytanie, czy opłaty za rehabilitację społeczną i dojazdy na nią można uwzględnić w zeznaniu.

Zdaniem Dominiki Dragan-Beresteckiej, doradcy podatkowego w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczenie w życiu społecznym. Zwykle odbywa się ona obok lub po przeprowadzonej już rehabilitacji medycznej.

– Wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej nie zostały ograniczone jedynie do form rehabilitacji medycznej – podkreśla Dominika Dragan-Berestecka.

Dodaje, że zgodnie z wyrokiem NSA z 27 listopada 1996 r. (sygn. akt SA/Łd 2682/95), rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych, społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

– Wydatki osoby niepełnosprawnej, np. na używanie samochodu na dojazdy na zabiegi rehabilitacji społecznej, mogą zostać rozliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej – podpowiada ekspert z Kancelarii Ożóg i Wspólnicy.

Ważne!

Rehabilitacja społeczna odbywa się poprzez uczestnictwo osoby niepełnosprawnej w warsztatach terapii zajęciowej czy turnusach rehabilitacyjnych