Wsparcie z 1 proc.

To nie koniec nowości. Pracodawca, wypełniając deklarację podatnika, będzie mógł też wskazać organizację pożytku publicznego, dla której pracownik będzie chciał przekazać 1 proc. swojego podatku. Tu w rocznym obliczeniu podatku płatnik przekaże do organu podatkowego dane podane przez podatnika, a organ podatkowy dokona przekazania podatku. Dziś przy rozliczeniu za pośrednictwem płatnika takiej możliwości nie ma. Wpłatę 1 proc. można przekazać tylko w samodzielnym rozliczeniu z fiskusem.

Zapłata za usługę

Planowana nowelizacja ustawy o PIT to z pewnością świetna wiadomość dla podatników. Skończy się koszmar związany z wypełnianiem rocznych PIT. Wiadomość już taka dobra nie jest, niestety, dla pracodawców, jako płatników. Będą oni bowiem musieli dostosować obecne systemy rozliczeń do nowych zasad. Być może w niektórych firmach konieczne będzie zatrudnienie nowych osób do wypełnienia dodatkowych obowiązków. Ministerstwo Finansów zaproponowało więc rekompensatę za te nowe obowiązki. Otóż płatnik będzie mógł za każdy wypełniony za pracownika PIT pobrać sobie opłatę. Będzie ona wynosić:

● 0,35 proc. kwoty pobranych podatków w odniesieniu do płatników sporządzających roczne obliczenie podatku traktowane na równi z zeznaniem (PIT-40),

● 0,4 proc. kwoty pobranych podatków w odniesieniu do płatników sporządzających roczne obliczenie podatku traktowane na równi z zeznaniem (PIT-40) i przesyłających to zeznanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dziś takie wynagrodzenie wynosi 0,3 proc., ale rzadko który płatnik je pobiera z uwagi na to, że są to nieduże kwoty.

Dane tylko elektronicznie

Pewne zmiany zajdą też w obowiązkach w wypełnianiu PIT przez organy rentowe. Ministerstwo Finansów chce bowiem, aby organy rentowe roczne obliczenie podatku sporządzane na PIT-40A i PIT-11A przekazywały do organu podatkowego nie w formie papierowej, ale na nośnikach cyfrowych. Pozwoli to obniżyć koszty oraz ułatwi pracę organom podatkowym, które informacje sporządzone na nośnikach cyfrowych mogą umieścić w swoim systemie informatycznym, bez konieczności ręcznego wpisywania danych zawartych w PIT-40A lub PIT-11A.