Rządowa ustawa zmieniająca zasady rozliczeń PIT może trafić do kosza. Nowelizacja zakłada obowiązek rozliczania pracowników przez pracodawców. Sejmowa komisja i eksperci zgadzają się z Senatem, który odrzucił ustawę.
Sejmowa Komisja Finansów Publicznych poparła wczoraj stanowisko Senatu odrzucające kontrowersyjną nowelizację ustawy o PIT, która nakłada na pracodawców obowiązek składania rocznych zeznań podatkowych za pracowników. Jeżeli posłowie w głosowaniu podzielą opinię senatorów, rządowa ustawa zakładająca rewolucję w rozliczeniach PIT trafi do kosza. Za takim właśnie rozwiązaniem zdecydowanie opowiadają się eksperci podatkowi.
Andrzej Marczak, doradca podatkowy i partner w KPMG, zauważa, że od dłuższego czasu słusznie argumentuje się, że te dodatkowe obowiązki pracodawców nie mogą być wprowadzone w okresie spowolnienia gospodarczego.
– Oczywiste jest, że takie rozwiązania spowodują wzrost kosztów po stronie pracodawców, czyli tych, którzy tworzą miejsca pracy i których powinno się wspierać – stwierdza ekspert. Dodaje, że gdyby zmiany zostały przyjęte, pracodawcy musieliby zakupić odpowiednie oprogramowania do przygotowania zeznań podatkowych, zatrudnić i przeszkolić dodatkowe osoby, wziąć na siebie odpowiedzialność za rozliczenia podatkowe, archiwizować i przechowywać stosy papierów, a to wszystko za marnym wynagrodzeniem. Także zdaniem Dariusza Gałązki, partnera w Grant Thornton Frąckowiak, w obecnym stanie gospodarczym, gdy większość pracodawców szuka możliwości obniżenia kosztów, wprowadzanie zmian nakładających nowe obowiązki nie może spotkać się z ich akceptacją.

Upraszczanie zeznań

W ocenie Tomasza Begera, doradcy podatkowego w KZWS Spółka Doradztwa Podatkowego, lepszym rozwiązaniem byłoby maksymalne uproszczenie rocznych rozliczeń osób fizycznych, a nie przerzucanie zadania wypełniania skomplikowanych druków na pracodawców. Wydaje się jednak, że minister finansów dąży do czegoś zupełnie innego, wychodząc z założenia, że skoro grono przedsiębiorców jest mniejsze niż podatników, to i presja na upraszczanie rozliczeń podatkowych się zmniejszy.
– Nie jest to droga właściwa, dlatego moim zdaniem dobrze się stanie, jeśli projekt zmian w zakresie dokonywania rozliczeń rocznych upadnie – mówi Tomasz Beger.
Na zmianie zasad rozliczeń miało skorzystać ok. 5 mln podatników. Zdaniem Dariusza Gałązki twierdzenie rządu, że przerzucenie na pracodawców obowiązku rozliczenia rocznych PIT spowoduje zwiększenie liczby pracowników, którzy nie będą zmuszeni do samodzielnego rozliczenia, jest tylko życzeniem.
– Trudno nie odnieść wrażenia, że jest to działanie wyłącznie w celu poprawienia sytuacji niewielkiej liczby obywateli. Dla ogółu podatników istotne byłoby wprowadzenie takich zmian, które doprowadziłyby do uproszenia rozliczeń i w tym kierunku powinny podążać zmiany przepisów – mówi Dariusz Gałązka.Rozliczenie na wniosek

Istotne jest również to, że nie było oczekiwań społecznych odnośnie do wprowadzenia nowych przepisów, na co zwraca uwagę Andrzej Marczak. Wskazuje również, że już teraz jest możliwość rozliczenia pracowników, ale na ich wniosek.
– Trzeba tylko rozszerzyć przypadki zastosowania istniejących przepisów i nie wprowadzać automatyzmu przygotowania zeznań i faktycznie nie zmuszać pracowników do tej formy rozliczeń – stwierdza Andrzej Marczak.
Rafał Iniewski, przewodniczący Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, przypomina, że Lewiatan proponował poprawki polegające na pozostawieniu obecnego systemu rozliczenia pracownika na jego wniosek, jednak z możliwością uwzględnienia w PIT-40 także podstawowych ulg. Niestety i ta forma złagodzenia skutków nowelizacji dla przedsiębiorców nie znalazła zrozumienia wśród posłów.
– Wierzymy, że tym razem politycy wykażą się zrozumieniem dla sytuacji, w jakiej znajdują się pracodawcy, w szczególności 1 mln małych przedsiębiorców zatrudniających pracowników – mówi Rafał Iniewski.
Adam Ambrozik, ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich, podkreśla, że KPP jest pomysłodawcą propozycji przeniesienia obowiązku dokonania rocznego zeznania podatkowego na urzędy skarbowe.
– Rozwiązanie to jest z sukcesem stosowane w wielu krajach europejskich – mówi Adam Ambrozik.
Zdaniem Grzegorza Ogórka, eksperta podatkowego w PricewaterhouseCoopers, rozwiązanie to mogłoby rzeczywiście ułatwić i usprawnić rozliczanie się podatników z fiskusem, bez jednoczesnego obciążania dodatkowymi kosztami i obowiązkami przedsiębiorców.Zmiany w PIT za 2010 r.

Jeśli jednak Sejm odrzuci uchwałę Senatu, to jak wyjaśnia Joanna Subzda, doradca podatkowy, partner w BSJP Tax, zeznanie roczne za rok 2010 będzie składane przez płatnika, który także potrąci i wpłaci roczny PIT. Pracodawca nie będzie sporządzał rocznego obliczenia podatku za pracownika, który w roku podatkowym otrzymał inne dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej lub gdy zamierza w zeznaniu podatkowym uwzględnić inne koszty i odliczenia niż te, które może uwzględnić płatnik, albo gdy podatnik opodatkuje swoje dochody na preferencyjnych zasadach dotyczących małżonków lub osób samotnie wychowujących dzieci.
– W takim przypadku podatnik zobowiązany będzie do poinformowania płatnika w formie pisemnego oświadczenia o okolicznościach zwalniających go ze złożenia rocznego obliczenia podatku – mówi Joanna Subzda.
Anna Misiak, doradca podatkowy z MDDP, zwraca uwagę, że nawet jeżeli Sejm odrzuci stanowisko Senatu, to ustawa jest pozbawiona jej podstawowej wady, tj. obowiązku zastosowania nowego rozwiązania do rozliczeń za 2009 rok. W przypadku odrzucenia stanowiska Senatu ustawa ma dostatecznie długie vacatio legis, aby spokojnie zastanowić się, co jest naprawdę korzystne dla podatników i pracodawców.
– Mogą to być dalsze ułatwienia w składaniu PIT przez internet, wprowadzenie opcji rozliczenia podatku przez urząd skarbowy na wniosek podatnika albo uproszczenie rozliczeń dla osób z jednym źródłem dochodów i rozliczanie ich podatku przez urząd skarbowy – wylicza Anna Misiak.
Możliwe, że głosowanie senackiej uchwały w sprawie zmian w rozliczeniach PIT odbędzie się na posiedzeniu Sejmu w tym tygodniu.
PIT-40 to formularz, na którym pracodawca dokonuje rocznego rozliczenia za pracownika