Minister finansów nie wyklucza możliwości zmian w zakresie zwolnień od podatku nieodpłatnych szkoleń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej.
Resort finansów kolejny raz odpowiedział na pismo rzecznika praw obywatelskich w sprawie objęcia zwolnieniem nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych przez pielęgniarki i lekarzy w postaci bezpłatnych szkoleń. Rzecznik wskazywał, że uczestnicy bezpłatnych szkoleń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej organizowanych przez fundacje muszą płacić podatek.
Resort ponownie wyjaśnił, że przepisy podatkowe przewidują zwolnienie w zakresie świadczeń edukacyjnych finansowanych przez pracodawców. Ponadto w jego ocenie wprowadzenie zwolnienia tylko w odniesieniu do osób wykonujących zawody medyczne byłoby sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości. Resort zastrzegł jednak, że dostrzega potrzebę wprowadzenia kompleksowych rozwiązań dotyczących szkoleń dla lekarzy, pielęgniarek i innych grup zawodowych uczestniczących w opiece paliatywnej i hospicyjnej.