Minister finansów nie wyklucza możliwości zmian w zakresie zwolnień od podatku nieodpłatnych szkoleń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej.
Resort finansów kolejny raz odpowiedział na pismo rzecznika praw obywatelskich w sprawie objęcia zwolnieniem nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych przez pielęgniarki i lekarzy w postaci bezpłatnych szkoleń. Rzecznik wskazywał, że uczestnicy bezpłatnych szkoleń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej organizowanych przez fundacje muszą płacić podatek.
Resort ponownie wyjaśnił, że przepisy podatkowe przewidują zwolnienie w zakresie świadczeń edukacyjnych finansowanych przez pracodawców. Ponadto w jego ocenie wprowadzenie zwolnienia tylko w odniesieniu do osób wykonujących zawody medyczne byłoby sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości. Resort zastrzegł jednak, że dostrzega potrzebę wprowadzenia kompleksowych rozwiązań dotyczących szkoleń dla lekarzy, pielęgniarek i innych grup zawodowych uczestniczących w opiece paliatywnej i hospicyjnej.
Ewentualne prace na zmianami w tym zakresie minister finansów uzależnił jednak od danych, które pozwolą na ocenę skutków regulacji. Jednocześnie poinformował rzecznika, że przekaże swoje wyjaśnienia również do Ministerstwa Zdrowia. Jego zdaniem dopiero wspólne działania obu resortów pozwolą na przygotowanie oceny skutków regulacji i podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie projektu zmian.