Osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej mogą ustalać wysokość uzyskiwanych dochodów na dwa sposoby: pomniejszając przychody o koszty ich uzyskania albo korzystając z norm szacunkowych dochodu, określonych w załączniku do ustawy o PIT. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Określa on normy szacunkowe, które będą obowiązywały w 2010 roku. Większość norm dla określonych rodzajów upraw i produkcji w przyszłym roku będzie wyższa. Przykładowo norma dla uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 mkw. wzrośnie z 2 zł 19 gr do 2 zł 21 gr.

Minister finansów ogłasza co roku normy szacunkowe, zmieniając je w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej. Wskaźnik ten w 2008 roku w stosunku do 2007 roku wyniósł 101,0 (wzrost cen o 1 proc.).