Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie określania niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zmiany dotyczą wzoru deklaracji do wymiaru zaliczek podatku od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-6/PIT-6L).

W części H deklaracji, stanowiącej wykaz działów specjalnych produkcji rolnej i stosowanych jednostek miar, dział oznaczony nr 74 otrzymuje nazwę Tchórze, zamiast Tchórzofretki. Zmiana dostosowuje wzór deklaracji do znowelizowanego od 1 stycznia załącznika nr 2 do ustawy o PIT: Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia. Zmieniony formularz będzie miał zastosowanie do przychodów, dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2009 r.