Od maja obowiązuje podwyższony limit odpisów w ramach tzw. przyspieszonej jednorazowej amortyzacji. Łączna kwota odpisów dokonana tą metodą nie może przekroczyć równowartości 100 tys. euro, zamiast dotychczasowych 50 tys. euro. Zdaniem Tomasza Begera, doradcy podatkowego w KZWS Spółka Doradztwa Podatkowego, nowy limit zdecydowanie sprzyja podatnikom.

– Ma on jednak charakter tymczasowy, bo obowiązuje wyłącznie w latach 2009 oraz 2010 – mówi Tomasz Beger. Ekspert wyjaśnia, że z nowego limitu mogą skorzystać mali podatnicy (przy czym z mocą wsteczną od 1 stycznia 2009 r. nastąpiła zmiana limitu obrotów w definicji małego podatnika na 1,2 mln euro) oraz podatnicy rozpoczynający działalność.

Anna Łukaszewicz-Obierska, radca prawny, partner w WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, dodaje, że przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność w 2008 roku, też mogą korzystać z jednorazowej amortyzacji, a limit 100 tys. euro przysługuje im w roku następującym bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli działalność, tj. w 2009 roku.

Celem zmiany było wzmocnienie polskiej gospodarki wobec światowego kryzysu finansowego. Z przyspieszonej jednorazowej amortyzacji można skorzystać wielokrotnie w trakcie roku, pod warunkiem nieprzekroczenia równowartości 100 tys. euro w każdym z nich.

– Podatnik powinien pamiętać, że niewykorzystany limit nie przechodzi na następny rok, dlatego należy dokładnie zaplanować moment nabycia środków trwałych – zwraca uwagę Anna Łukaszewicz-Obierska. Wskazuje, że przy określaniu limitu nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 3,5 tys. zł.

– Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych nie wcześniej, niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub dokonywać odpisów w równych ratach co miesiąc, co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego – tłumaczy nasza rozmówczyni.