Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowego wzoru formularza PIT-40A/11A, który będzie miał zastosowanie do rozliczenia PIT za 2009 rok.

Od 1 stycznia 2009 r. organ rentowy, który wypełnia PIT-40A, nie uwzględnia w rocznym obliczeniu podatku kwoty ulgi na dzieci, nawet jeżeli podatnik o to zawnioskował. Od rozliczenia za 2009 rok podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z tego zwolnienia, muszą samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym (niezależnie od tego, czy od organu rentowego otrzymają PIT-40A czy PIT-11A).

W konsekwencji nowy wzór PIT-40A/11A zawiera zmiany polegające m.in. na wykreśleniu w części F wiersza: Ulga na dzieci (dotychczasowa poz. 43) oraz przenumerowaniu dalszych pozycji formularza.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.