Szpitale, które do tej pory funkcjonowały w formie publicznych zakładów opieki zdrowotnej, po przekształceniu w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej stają się tym samym podatnikami CIT.

Mimo że zgodnie z przepisami ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest m.in. działalność dotycząca ochrony zdrowia i pomocy społecznej w części przeznaczonej na te cele to, jak wyjaśnia Marek Kolibski, doradca podatkowy wspólnik w kancelarii KNDP, szpitale będą płaciły CIT, bo wskazane zwolnienie nie dotyczy spółek.

Po przekształceniu w spółkę na wysokość CIT szpitala istotny wpływ będzie miała amortyzacja środków trwałych. W tej kwestii, jak podkreśla Marek Kolibski, gminy i ich spółki mogą zaktualizować wartość środków trwałych, wnosząc je aportem do spółki bez podatku u wnoszącego aport.

– Gmina jest podmiotowo zwolniona z CIT. Z kolei spółka będzie amortyzowała środek trwały od dużej obecnej jego wartości. Dotyczy to nie tylko zajmowanych budynków, ale też i bardzo kosztownego sprzętu medycznego – wyjaśnia doradca podatkowy.

Dodaje, że w typowym biznesie ta korzyść nie występuje, ponieważ albo podatek płaci wnoszący wkład, albo spółka nie ma podwyższonej amortyzacji. Niezbędna będzie przy tym wycena biegłego, aby organy podatkowe nie mogły podważyć nowej wartości środków trwałych.

Korzyść dla nowo powstałych szpitali stanowić będą również środki trwałe o niskiej wartości, takie jak np. krzesła czy biurka. Przepisy umożliwiają zaliczenie ich jednorazowo w koszty, jeżeli ich wartość początkowa nie przekracza 3,5 tys. zł.