Organy podatkowe coraz częściej kontrolują podatników działających w sieci. Największe trudności urzędnikom sprawia zebranie informacji o podatnikach. Najnowsza nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej ułatwi gromadzenie takich danych.
ANALIZA
Organy podatkowe coraz części kontrolują podatników działających w internecie. Takie informacje do redakcji GP zgłaszają nasi czytelnicy. Z ich danych wynika, że urzędnicy najpierw sprawdzają, jak często podatnik dokonuje transakcji (np. wystawia przedmioty na aukcjach), a następnie rozpoczynają kontrole. Zazwyczaj podstawą do ich wszczęcia jest argument o niezarejestrowaniu firmy.