Popularne, szczególnie w okresie letnim, staje się zamieszczanie zdjęć na specjalistycznych portalach internetowych polskich lub zagranicznych, nie tylko w celu ich zaprezentowania, ale coraz częściej – ich sprzedaży. Zwykle są to zajęcia hobbystyczne, nienastawione na duże, stałe zyski, gdyż ciężko prognozować popyt na konkretne zdjęcia. Z drugiej jednak strony, w przypadku gdy zdjęcia w internecie umieszczane są regularnie, hurtowo i w celach zarobkowych, rodzi się pytanie, czy takie działanie wiąże się z koniecznością zarejestrowania działalności gospodarczej dla celów podatkowych.

Działalność gospodarcza

Działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Jak wyjaśnia Anna Gorwa, specjalista w Dziale Doradztwa Podatkowego HLB Sarnowski & Wiśniewski, w celu zakwalifikowania działań polegających na sprzedaży zdjęć na specjalistycznych portalach internetowych do działalności gospodarczej należy ocenić zamiar sprzedającego, okoliczności i cel. Jeżeli dana osoba regularnie zamieszcza zdjęcia na portalach, licząc na to, że je sprzeda, to powinna zarejestrować działalność gospodarczą dla celów podatkowych. Zdaniem Anny Misiak, doradcy podatkowego w MDDP, fakt częstego zamieszczania zdjęć na specjalistycznych stronach internetowych w celu ich sprzedaży może potwierdzać, że zamiarem podatnika jest wykonywanie tych czynności w celach zarobkowych.

Częstą praktyką jest również zakładanie własnych stron internetowych, na których umieszczane są zdjęcia na sprzedaż. W ocenie Pawła Jabłonowskiego, szefa Departamentu Podatkowego Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, w sytuacji gdy podatnik zamierza otworzyć własną stronę internetową i umieszczane na niej fotografie swojego autorstwa oferować do sprzedaży, to takie przedsięwzięcie wyczerpuje znamiona działalności gospodarczej.

– Utrzymanie witryny internetowej, stałe uzupełnianie jej zasobów, otrzymywanie z tytułu sprzedaży fotografii wynagrodzenia świadczą o tym, że tego rodzaju aktywność spełnia przesłanki zakwalifikowania jej jako działalność gospodarcza na gruncie PIT – stwierdza ekspert.