Handel zdjęciami w internecie może być potraktowany jako działalność gospodarcza. Nie wymaga rejestrowania firmy sporadyczna sprzedaż zdjęć w celach hobbystycznych. Zarobek z okazjonalnej sprzedaży zdjęć stanowi przychód ze zbycia prawa majątkowego.
Popularne, szczególnie w okresie letnim, staje się zamieszczanie zdjęć na specjalistycznych portalach internetowych polskich lub zagranicznych, nie tylko w celu ich zaprezentowania, ale coraz częściej – ich sprzedaży. Zwykle są to zajęcia hobbystyczne, nienastawione na duże, stałe zyski, gdyż ciężko prognozować popyt na konkretne zdjęcia. Z drugiej jednak strony, w przypadku gdy zdjęcia w internecie umieszczane są regularnie, hurtowo i w celach zarobkowych, rodzi się pytanie, czy takie działanie wiąże się z koniecznością zarejestrowania działalności gospodarczej dla celów podatkowych.

Działalność gospodarcza