Każda zarobiona w wakacje kwota podlega opodatkowaniu. Rozliczyć z fiskusem trzeba dochody z pracy sezonowej. Za niedopełnienie obowiązków podatkowych grozi kara grzywny.
RAPORT
Podczas wakacji pracę w charakterze np. kelnerów chętnie podejmują studenci. Zatrudniani są m.in. na podstawie umowy o pracę. W wyniku nałożonych na pracodawcę – płatnika obowiązków, odprowadzane są od określonego wynagrodzenia składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy. Jednak nie tylko wynagrodzenie z umowy o pracę jest opodatkowane.