Ministerstwo Finansów podsumowało rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 rok. Wynika z niego, że w ubiegłym roku przybyło przedsiębiorców rozliczających CIT w porównaniu z rokiem 2007. W 2008 roku podatników CIT było 312 356, a w 2007 – 288 263. To oznacza, że w 2008 roku skutki kryzysu nie wpłynęły na liczbę przedsiębiorstw. Tendencja wzrostowa podatników CIT utrzymuje się niezmiennie od kilku lat.

Ciekawie prezentują się dane dotyczące salda rozliczeń CIT. W 2008 roku przedsiębiorcy wykazali dochody na poziomie 165,1 mld zł, a w 2007 roku było to 165 mld zł. Dane są więc bardzo zbliżone. Podobnie jest z kwotami podatku należnego. W 2008 roku wyniósł on 31,2 mld zł, a w 2007 roku – 31 mld zł. W 2008 i 2007 roku przedsiębiorcy musieli wpłacić z tytułu CIT po 8,6 mld zł.

Inne zestawienie jest jednak przy nadpłacie podatku. W 2008 roku podatnicy wykazali 4,7 mld zł nadpłaty, gdy w 2007 roku było to 3,6 mld zł.

Niestety, nie zyskały na popularności podatkowe grupy kapitałowe. W 2008 roku było ich zaledwie 15, czyli o dwie więcej niż w 2007 roku. Zmniejszyły się, i to znacząco, dochody takich grup. W 2008 roku wyniosły one 3,5 mld zł, a w 2007 roku było to 5,3 mld zł. W związku z tym w 2008 roku podatek należny od tych podatników był też niższy o ponad 336 mln zł i wyniósł 665 mln zł.

Mimo że kryzys nie wpłynął na liczbę przedsiębiorców CIT, jego skutki widać w rozliczeniach strat. W 2008 roku 82 246 podatników wykazało stratę (w 2007 roku było to 73 443). Strata ta wyniosła ponad 27 mld zł, gdy w 2007 roku było to 17,5 mld zł. Przeciętna strata podatnika w 2008 roku wyniosła 328 tys. zł, a w 2007 roku 238 tys. zł.