Komisja Europejska uznała polskie przepisy ustawy o CIT za dyskryminujące w zakresie opodatkowania zagranicznych instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych. Polska musi zmienić te regulacje.

Polskie przepisy podatkowe zwalniają z CIT dochody funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Dlatego wszystkie dochody z dywidend i odsetek otrzymywane przez krajowe fundusze nie są opodatkowane podatkiem dochodowym. Jednak dywidendy wypłacane z Polski do zagranicznych funduszy inwestycyjnych lub emerytalnych podlegają opodatkowaniu 19-proc. podatkiem źródłowym, chyba że inaczej przewidują postanowienia stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Komisja Europejska uznała, że przepisy te stanowią ograniczenie zasady swobody działalności.

Zastrzeżenia Komisji wzbudziły również przepisy, które przewidują opodatkowanie przychodów zagranicznych instytucji finansowych osiąganych w Polsce. Tymczasem polskie instytucje finansowe opodatkowane są z tytułu dochodów, czyli mają możliwość odliczenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Komisja uznała, że przepisy te stanowią ograniczenie swobody świadczenia usług.

Więcej: www.taxnews.pl