Przepisy ustawy o PIT i ustawy o CIT wyłączają z kosztów uzyskania przychodów wydatki na reprezentację. Jednak niektóre wydatki na nabycie artykułów lub usług gastronomicznych zaliczane są do wydatków reprezentacyjnych. Będzie tak wtedy, gdy zakupiony catering nie spełnia cech wystawności. Takie stanowisko znajduje swoje potwierdzenie zarówno w pismach urzędowych organów podatkowych, jak i w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Poczęstunek od firmy

Firmy najczęściej zapewniają swoim gościom, kontrahentom czy uczestnikom szkoleń lub spotkań poczęstunek, np. czekolady, paluszki, ciastka, kanapki, kawę, herbatę, napoje, wodę oraz czasem ciepły posiłek.

Wydatki, które firma ponosi na poczęstunek oraz na zakup napojów bezalkoholowych podawanych gościom podczas spotkań w jej siedzibie, stanowiących zwyczajowy poczęstunek kontrahentów i należących do powszechnie obowiązujących kanonów kultury (niemające charakteru okazałości), mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodów.

Trzeba tylko pamiętać, że przedmiotowe wydatki należy właściwie udokumentować dla celów podatkowych.

Wydatki pracownicze

W praktyce zdarza się także, że pracodawcy kupują catering dla swoich pracowników, np. tych, którzy pracują w godzinach nadliczbowych. Wydatki na zakup produktów spożywczych dla pracowników (np. woda mineralna, kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, mleko) oraz catering: kanapki, sałatki dla pracujących w godzinach nadliczbowych nie noszą znamion reprezentacji, są zwyczajowo przyjęte i nie mają charakteru okazałości, a zatem mogą zostać zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Ponadto wydatki ponoszone przez firmę w celu zapewnienia pracownikom posiłków będą miały pośredni wpływ na uzyskiwanie przez przedsiębiorstwo przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. Poniesione wydatki przyczyniają się do poprawy atmosfery w pracy, a także zwiększenia motywacji do jej wykonywania wśród pracowników, co z kolei powoduje wzrost wydajności pracy, a w konsekwencji powstanie lub zwiększenie przychodów firmy.

Ponoszone przez pracodawcę wydatki na posiłki nie zostały również wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym przedmiotowe wydatki na rzecz pracowników stanowią dla firmy koszt uzyskania przychodów.

JAK TO ZROBIĆ...

Jaką stawkę VAT zastosować dla usług cateringowych

PROBLEM: W listopadzie 2008 r. podatnik wykonywał na terenie polskiego konsulatu w Mediolanie usługę cateringową PKWiU 55.52.13. Na fakturze wykazał stawkę VAT w wysokości 7 proc. Przedmiotem działalności podatnika jest przygotowywanie i dostarczanie żywności (catering). Siedziba i stałe miejsce prowadzenia działalności znajduje się w Polsce. Podatnik nie posiada we Włoszech stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, swoje usługi świadczył incydentalnie. Czy zastosowano właściwą stawkę VAT?

ROZWIĄZANIE: Podatnik zastosował prawidłową stawkę VAT. Miejscem świadczenia tej usługi będzie miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, czyli terytorium Polski. Fakt ten wynika z ogólnej zasady określającej miejsce świadczenia usług zawartej w art. 27 ust. 1 ustawy o VAT. Nie ma natomiast zastosowania w przedmiotowej sprawie pogląd jakoby teren ambasady RP uznać należy za terytorium kraju. Jest to placówka zagraniczna powołana w celach dyplomatycznych, posiadająca siedzibę poza granicami Polski.

PODSTAWA PRAWNA

● Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

● Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).