Dziś (23 lipca) wchodzą w życie dwa rozporządzenia ministra finansów: w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2009 r. nr 108, poz. 900) oraz w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa (Dz.U. z 2009 r. nr 108, poz. 901).

Pierwsze rozporządzenie dotyczy osób fizycznych, które nie mieszkają w Polsce, a także firm oraz jednostek organizacyjnych, które nie mają siedziby ani zarządu na terytorium Polski, a które kupiły obligacje wyemitowane za granicą przez województwo mazowieckie. Na mocy rozporządzenia osoby i firmy, które uzyskują odsetki z tych obligacji, nie muszą płacić podatku dochodowego od osób fizycznych lub od osób prawnych. Podatku nie trzeba odprowadzać od odsetek uzyskanych do końca 2019 roku. Co więcej, osoby i podmioty posiadające te papiery wartościowe nie będą musiały płacić podatku również przy ich sprzedaży.

Drugie rozporządzenie dotyczy zaniechania poboru wpłaty z zysku od spółki PKP w zakresie, w jakim w spółce powstał rachunkowy przychód związany z realizacją strategii rządu dla transportu kolejowego do roku 2013 oraz ustawą o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Chodzi m.in. o proces usamorządowienia spółki PKP Przewozy Regionalne. Gdyby PKP nie realizowała tej strategii, nie powstałby u niej zysk, od którego musi odprowadzić wpłatę z zysku. Skoro więc PKP realizuje strategię i podejmuje czynności nałożone na nią ustawą, to konieczne było rozporządzenie o zaniechaniu poboru wpłat z zysku.

Ważne!

Minister finansów publicznych może w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając rodzaj podatku, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie.