Od 1 stycznia 2009 r. zniesiono tzw. ulgę meldunkową, wprowadzając w jej miejsce tzw. ulgę mieszkaniową. Przepisy przejściowe przewidują, że podatnicy, którzy nabyli lub wybudowali nieruchomość pomiędzy 1 stycznia 2007 a 31 grudnia 2008 r., sprzedając nieruchomość w 2009 roku korzystają z ulgi meldunkowej na obowiązujących 31 grudnia 2008 r. zasadach.
KATARZYNA PŁOWENS
konsultant w Grant Thornton Frąckowiak
Od 1 stycznia 2009 r. zniesiono tzw. ulgę meldunkową, wprowadzając w jej miejsce tzw. ulgę mieszkaniową. Czy ktoś dziś może jeszcze skorzystać z ulgi meldunkowej?
– Przepisy przejściowe przewidują, że podatnicy, którzy nabyli lub wybudowali nieruchomość pomiędzy 1 stycznia 2007 a 31 grudnia 2008 r., sprzedając nieruchomość w 2009 roku korzystają z ulgi meldunkowej na obowiązujących 31 grudnia 2008 r. zasadach. Podatnik musi być zameldowany w zbywanej nieruchomości przez co najmniej 12 miesięcy oraz musi złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie, że z tej ulgi korzysta. Oświadczenie to należy złożyć w terminie do złożenia zeznania podatkowego za rok, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości.
A co z osobami, które nabyły nieruchomości po 31 grudnia 2008 r.?
– Takie osoby mogą skorzystać jedynie z ulgi mieszkaniowej. Polega ona na zwolnieniu z opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości pod warunkiem przeznaczenia przychodu uzyskanego ze zbycia tej nieruchomości lub prawa majątkowego na własne cele mieszkaniowe, począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Wyłączona z opodatkowania jest ta część dochodu, która proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia.
Czy takie zmiany przepisów były uzasadnione?
– Ustawodawca tłumaczy likwidację ulgi meldunkowej tym, że mechanizm jej stosowania nie działał prawidłowo. Niejasne były zasady obliczania okresu zameldowania podatników w zbywanych nieruchomościach i powstawały problemy z zaliczaniem do 12-miesięcznego okresu zameldowania przed 1 stycznia 2007 r. (tj. przed wejściem w życie ulgi meldunkowej). Zmiana ta związana jest także z planami likwidacji obowiązku meldunkowego. Wprowadzenie ulgi mieszkaniowej ma z kolei poszerzyć krąg podatników, którzy mogą z ulgi skorzystać. Od początku 2009 roku zwolnienie dotyczy także m.in. przychodów ze zbycia gruntów, lokali użytkowych itp., co – zdaniem ustawodawcy – korzystnie wpłynie na rynek mieszkaniowy i zwiększy obrót nieruchomościami na polskim rynku.
Zaletą wprowadzonej zmiany jest niewątpliwie to, że obecnie można skorzystać z ulgi bez względu na fakt i okres zameldowania w zbywanej nieruchomości. Jednak, żeby w pełni skorzystać z ulgi mieszkaniowej, należy przeznaczyć cały przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe (np. nabycie działki budowlanej, mieszkania, domu, spłatę kredytu, remont mieszkania lub domu). Oznacza to, że zwolnieniem nie są objęte przychody przeznaczone na zakup czy remont nie swojej (np. dziecka) nieruchomości, a także przychody przeznaczone na inne, niemieszkaniowe cele.