Firma, która straci towar wskutek kradzieży poza granicami kraju i potrafi udokumentować to zdarzenie, nie traci prawa do zastosowania zerowej stawki VAT.
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) podlega opodatkowaniu zerową stawką VAT. Aby firma wywożąca towar na teren Unii mogła zastosować taką stawkę, musi jednak spełnić warunki określone w art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn.zm.).
Jak z kolei wynika z art. 13 ust. 1 ustawy, z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów mamy do czynienia, w sytuacji gdy podatnik wywozi towar z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego. Natomiast zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy sam wywóz nie wystarczy. Aby transakcja została uznana za WDT, nabywca towarów musi być: podatnikiem VAT zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju lub firmą, która nie jest podatnikiem VAT i która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, lub innym podatnikiem, o którym mowa w tym przepisie.