Możliwość uzyskania zwrotu części VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych to przywilej, o który mogą się ubiegać osoby fizyczne budujące oraz remontujące mieszkania lub domy systemem gospodarczym. Przypomnijmy, że zwrot części wydatków poniesionych na inwestycję mieszkaniową dotyczy zakupu materiałów budowlanych, na które od 1 maja 2004 r. wzrosła stawka VAT z 7 do 22 proc. Wystarczy zbierać faktury i złożyć odpowiednio udokumentowany wniosek w urzędzie skarbowym. O rekompensatę można wnioskować raz w roku. Niestety na zwrot pieniędzy z urzędu skarbowego czeka się długo.

Terminy zwrotu

Zasady refundacji części VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych reguluje ustawa z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.). Zasadą jest, że zwrot jest przyznawany na podstawie decyzji wydawanej przez urząd skarbowy. Jednak inwestor samodzielnie oblicza – zgodnie z przepisami ustawy – kwotę zwrotu i wpisuje ją w składanym wniosku. Urząd skarbowy wnioski oczywiście weryfikuje. Ostatecznie, to organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa kwotę zwrotu. Na wydanie decyzji w sprawie zwrotu urząd skarbowy ma aż sześć miesięcy. Natomiast kwota zwrotu podlega wypłaceniu w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zwrot części VAT na podstawie decyzji jest regułą, od której jednak ustawodawca przewidział wyjątek. Jeżeli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej we wniosku bez wydawania decyzji. Niestety nawet osoby składające wnioski, które nie budzą zastrzeżeń fiskusa, oczekując na zwrot pieniędzy, muszą uzbroić się w cierpliwość. Kwota zwrotu w ich wypadku podlega wypłaceniu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.