Termin zwrotu osobom fizycznym VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych zostanie skrócony z sześciu miesięcy do czterech miesięcy. Sejm przeprowadził wczoraj drugie czytanie projektu nowelizacji skracającej czas oczekiwania na zwrot. Termin czteromiesięczny to rozwiązanie kompromisowe. Przypomnijmy, że pierwotnie Komisja Przyjazne Państwo, która złożyła projekt w Sejmie, proponowała termin 60 dni. Na takie skrócenie terminu nie zgodziło się Ministerstwo Finansów. Dane resortu wskazują, że na zwrot średnio czeka się od trzech do czterech miesięcy w zależności od tego, czy kwota zwrotu określana jest w decyzji urzędu skarbowego, czy przyjęta z wniosku podatnika. Ustawowy termin na zwrot (wydanie decyzji) wynosi jednak aż pół roku i często tyle trzeba czekać na odzyskanie części kosztów poniesionych w związku z budową lub remontem.

Nowelizacja skracająca terminy zwrotu ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. Będzie miała zastosowanie do wniosków o zwrot VAT złożonych po dniu jej wejścia w życie, czyli nie przyspieszy zwrotu pieniędzy inwestorom, którzy złożyli już wnioski i czekają na ich rozpatrzenie.

W trakcie drugiego czytania do projektu nie zgłoszono poprawek, co oznacza że zostanie on poddany pod głosowanie.