INTERPRETACJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie rozstrzygnął kwestię, od którego momentu należy liczyć okres od kupna mieszkania do jego sprzedaży, który jest istotny dla określenia obowiązków podatkowych.

W analizowanym przypadku, podatnik w czerwcu 2006 r. podpisał umowę kupna mieszkania od dewelopera. Praktycznie całą sumę wpłacił na konto dewelopera biorąc na ten cel kredyt. Jednak akt notarialny podatnik podpisał w maju 2007 r.

Powstała wątpliwość, które zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości będzie musiał zastosować podatnik - przepisy obowiązujące do końca 2006 roku czy też nowe zasady, które zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2007 r.

W tym przypadku zastosowanie mają zasady obowiązujące od 1 stycznia 2007 r. Jest tak dlatego, że przy rozliczaniu sprzedaży nieruchomości istotny jest moment jej nabycia. W przedstawionej sytuacji nabycie nastąpiło w momencie podpisania aktu notarialnego (maj 2007 r.), a nie podpisania umowy z deweloperem (czerwiec 2006 r.).

W konsekwencji sprzedaż przez podatnika nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lokalu mieszkalnego, będzie stanowić źródło przychodu podlegające opodatkowaniu 19-proc. podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podatnik nie zapłaci jednak podatku, jeśli spełnia warunki umożliwiające zastosowanie ulgi meldunkowej (zameldowanie na pobyt stały w zbywanej nieruchomości przez co najmniej 12 miesięcy).

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 sierpnia 2008 r. (nr IPPB1/415-667/08-2/IF)