Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega, co do zasady, dostawa towarów, czyli przekazanie przez przedsiębiorcę należących do niego towarów na cele inne niż związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zaznaczmy jednak, że reguły tej nie stosuje się do przekazywania tzw. prezentów małej wartości. Nieodpłatna dostawa prezentów małej wartości nie podlega opodatkowaniu VAT. Zgodnie z przepisami do prezentów o małej wartości zalicza się przekazane towary o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym 100 zł.

Warunkiem zwolnienia z VAT takiego przekazania jest obowiązek prowadzenia przez podatnika ewidencji, pozwalającej na ustalenie tożsamości osób, którym prezenty zostały wręczone. Do prezentów małej wartości zalicza się także te, których jednostkowa wartość nie przekracza 10 zł.

Dodajmy, że w tym przypadku prowadzenie ewidencji odbiorców nie jest wymagane. Warto zaznaczyć, że przy określaniu wartości prezentu uwzględnia się jednostkową cenę nabycia towaru (bez podatku). Gdy ceny tej nie ma, pod uwagę należy wziąć jednostkowy koszt wytworzenia, określony w chwili przekazywania towaru.

Prezenty małej wartości

10 zł

Przekazanie prezentu o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 10 zł nie podlega VAT

Podstawa prawna

● Art. 7 ust. 1 i 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).