Limit zwolnienia z PIT dla nieodpłatnych świadczeń otrzymanych w związku z promocją lub reklamą wynosi 200 złotych.
Dziś wchodzi w życie ustawa z 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 75, poz. 473). Do najważniejszych zmian, jakie wprowadza nowelizacja, należą m.in. nowy termin zgłaszania ryczałtu z najmu, podwyższenie limitu nieodpłatnych świadczeń ze 100 do 200 zł oraz wybór liniowego PIT.
Nowy termin zgłoszenia ryczałtu z najmu dotyczy osób, które chcą przychody z najmu prywatnego opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym. Osoby te będą mogły wybrać te formę opodatkowania do 20. dnia następnego miesiąca, po uzyskaniu przychodu, zamiast do dnia jego uzyskania. Kolejna zmiana dotyczy podwyższenia limitu nieodpłatnych świadczeń. Dotychczas wartość świadczeń objętych zwolnieniem nie mogła przekroczyć 100 zł. Po zmianie podatnik, który w ramach reklamy lub promocji otrzyma nieodpłatne świadczenie (prezent) do 200 zł, nie zapłaci PIT. Zwolnienie ma zastosowanie do dochodów wypłaconych również przed wejściem w życie zmian, tj. od 1 stycznia 2010 r. Nie ma jednak zastosowania, jeżeli świadczenie dokonywane jest na rzecz pracownika lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym (np. umowa o dzieło).
Nowelizacja ułatwia wybór liniowego PIT. Z możliwości tej może skorzystać przedsiębiorca, który w poprzednim roku podatkowym świadczył na rzecz pracodawcy te same usługi co w ramach prowadzonej działalności. Skutkuje to tym, że pracownik przechodzący w ciągu roku na samozatrudnienie zapłaci podatek według skali, tzn. stawkami 18 proc i 32 proc., tylko do końca roku. W przyszłym roku będzie mógł wybrać opodatkowanie według 19-proc. stawki liniowej.