Lewiatan opublikował czarną listę barier komplikujących prowadzenie biznesu. Wśród nich znalazło się 40 utrudnień podatkowych i 10 niezwiązanych bezpośrednio z podatkami, ale będących w kompetencji Ministerstwa Finansów. Postanowiliśmy skonfrontować argumenty Lewiatana i MF.

Jako pierwszą barierę wskazano definicję prezentów małej wartości. Według organizacji obecna regulacja ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) nakłada na podatników uciążliwy obowiązek prowadzenia ewidencji osób obdarowanych, jeśli jednostkowa cena nabycia lub koszt wytworzenia prezentu przekracza 10 zł.

– Przepisy odnoszą się do wartości jednorazowej transakcji (ceny jednostkowej towaru) i podatnik wręczający prezenty do określonej wartości (ceny jednostkowej) nie musi prowadzić ewidencji osób obdarowanych – mówi Wiesława Dróżdż z MF.

Ewidencję taką podatnik powinien prowadzić, jeżeli cena jednostkowa towaru jest wyższa niż 10 zł, ale niższa niż 100 zł. Gdy ewidencja jest prowadzona, prezenty mieszczące się w limicie nie podlegają VAT.

– Prowadzenie przez podatników ewidencji osób obdarowanych jest warunkiem wyłączenia z zakresu opodatkowania VAT tych czynności, tylko gdy kwota jednostkowa prezentu przekracza 10 zł – dodają przedstawiciele MF.

Do podatnika należy zatem decyzja, czy chce skorzystać z tego zwolnienia, przekazując prezenty o wartości przekraczającej 10 zł.

Tomasz Siennicki, członek rady podatkowej PKPP Lewiatan, doradca podatkowy w KNDP, zgadza się z resortem, że ustawa o VAT pozostawia podatnikowi wybór, czy prowadzić ewidencję prezentów o małej wartości.

– Nieprowadzenie ewidencji jest równoznaczne z opodatkowaniem prezentów przekraczających limit ustawowy – zastrzega od razu ekspert.

Dodaje, że prowadzenie ewidencji jest związane z ponoszeniem określonych kosztów przez przedsiębiorców. W wielu przypadkach jest to też praktycznie niemożliwe, co sprawia, że wyłączenie z opodatkowania prezentów o wartości powyżej 10 zł jest często iluzoryczne. W konsekwencji dla wielu przedsiębiorców, u których specyfika prowadzenia akcji marketingowych wyklucza możliwość prowadzenia ewidencji prezentów, wskazany limit ustalony jest na poziomie o wiele niższym niż w większości państw Unii Europejskiej (patrz ramka).

Lewiatan przyznaje, że opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów jest podyktowane przepisami prawa UE. Twierdzi jednak, że ustalenie wartości nieewidencjonowanych prezentów na tak niskim poziomie stanowi przejaw niczym nieuzasadnionego fiskalizmu.

Limity dla prezentów w UE

Austria – 40 euro netto

Belgia – 50 euro netto

Hiszpania – 90 euro netto

Irlandia – 20 euro netto

Niemcy – 35 euro netto

Portugalia – 50 euro netto

Słowenia – 20 euro netto

Wlk. Brytania – 50 funtów netto

Grecja – 10 euro netto