W ramach akcji promocyjnych lub reklamowych bez podatku można dostać prezenty do 200 zł. To skutek nowelizacji ustawy o PIT, która obowiązuje od 20 maja. Wcześniej limit dla takich podarunków wynosił 100 zł. Co istotne, upominek o wartości 200 zł może być zastąpiony gotówką. W konsekwencji zamiast prezentów firmy pod przykrywką reklamy mogą rozdawać pieniądze, co w praktyce może prowadzić do pewnych nadużyć. Eksperci jednak uspokajają: o nadużycia będzie trudno, bo firma przekazująca prezent lub gotówkę, chcąc zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów, będzie musiała go właściwie udokumentować.

Akcje promocyjne i reklamowe

Nowe regulacje nie będą powodować nadużyć w postaci łapówek i przekupstwa, choćby dlatego, że zastosowanie zwolnienia uwarunkowane jest istnieniem działań reklamowych lub promocyjnych firmy. Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego Piekielnik i Partnerzy, zwraca uwagę, że zwiększenie limitu nieopodatkowanego świadczenia do 200 zł nie przyczyni się także do intensyfikacji kontroli prowadzonych przez organy podatkowe.

Jeśli dana firma chciałaby kogoś „przekupić” przekazywanymi świadczeniami, to również przed zmianą mogła to uczynić – niezbędne było jednak „obdarowanie” kilkukrotne większą liczbą świadczeń.

Z kolei Jarosław Chołodecki, konsultant podatkowy w spółce Piekielnik i Partnerzy, twierdzi, że wyższy limit to potencjalne ułatwienia dla firm stosujących programy wsparcia sprzedaży polegające na przekazywaniu świadczeń pracownikom kontrahentów, które dotychczas organizowane były np. w formie konkursów (z racji możliwości stosowania zwolnienia dla jednorazowych wygranych do 760 zł).

Kamil Skomorowski, doradca podatkowy w Accreo Taxand, ostatnią nowelizację ustawy o PIT ocenia pozytywnie, twierdząc, że zwiększenie kwoty wolnej od podatku pozwoli na efektywniejsze przeprowadzanie przez przedsiębiorców akcji promocyjnych lub reklamowych.

– Projekt nowelizacji autorstwa komisji Przyjazne Państwo zawierał propozycję zwiększenia kwoty wolnej do 500 zł. Ten pomysł nie spotkał się jednak z aprobatą Ministerstwa Finansów – przypomina Kamil Skomorowski.

Ekspert dodaje, że ograniczenie zwolnienia wyłącznie do promocji lub reklamy pozwala organom podatkowym na analizowanie charakteru dokonywanych przez przedsiębiorców świadczeń i kwestionowanie rozliczeń w przypadkach, w których zwolnienie zostało zastosowane nieprawidłowo.

Za niski limit

Kwota zwolnienia z PIT świadczeń otrzymywanych w związku z promocją i reklamą przedsiębiorcy zasadnie została podwojona, chociaż nie jest to wartość satysfakcjonująca wszystkich przedsiębiorców, a szczególnie podmioty zajmujące się działalnością marketingową. Tak uważa Paweł Jabłonowski, szef Departamentu Podatkowego w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, który przypomina, że kwota omawianego zwolnienia wynosiła pierwotnie trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, po czym sukcesywnie była zmniejszana aż do 100 zł. Taki stan eliminował skuteczne prowadzenie akcji marketingowych.

Ważne dokumenty

W znowelizowanym art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT ustawodawca nie wskazał, w jakiej formie – rzeczowej czy pieniężnej otrzymane świadczenie (do 200 zł) ma służyć reklamie lub promocji.

Niemniej jednak – jak wyjaśnia Andrzej Jamrozy, główny księgowy w Auxilium – aby podmiot prowadzący działalność gospodarczą mógł zaliczyć wydatki związane z promocją lub reklamą do kosztów podatkowych, musi wykonać wiele innych czynności, poprzedzających sam moment przekazania świadczenia.

Wśród tych czynności jest m.in. zgodne z ustawami podatkowymi oraz ustawą o rachunkowości udokumentowanie poniesionego wydatku. W przypadku zakupu przedmiotów reklamowych lub promocyjnych powinna to być prawidłowo wystawiona faktura VAT lub inny dokument zewnętrzny, jeżeli dostawca nie jest podatnikiem VAT. Natomiast w przypadku przekazania środków pieniężnych powinno to być poprzedzone umową, z której jasno będzie wynikać, jakie czynności związane z reklamą lub promocją będzie musiał wykonać otrzymujący świadczenie pieniężne.

Zatem również prawidłowo prowadzona dokumentacja finansowo-księgowa uszczelni możliwość wystąpienia istotnych nieprawidłowości i możliwych nadużyć.