Spółki, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, muszą publikować swoje raporty w Monitorze Polskim B. Mają na to 15 dni od dnia ich zatwierdzenia. Jak twierdzi Monika Mazur, prawnik w Auxilium, dla podmiotów obowiązek ten wiąże się co najmniej z jednym istotnym wydatkiem. Zgodnie z cennikiem Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wydawcy Monitora – publikacja jednej strony to wydatek 745,91 zł brutto.

– Spółka zobowiązana jest do przekazania do publikacji kompletnego sprawozdania, uchwały o jego zatwierdzeniu, uchwały o rozdysponowaniu zyskiem oraz opinii biegłego rewidenta – wylicza nasza rozmówczyni.

Ponieważ wzory sprawozdania finansowego oraz opinii biegłego rewidenta zasadniczo są sformalizowane – nie ma możliwości faktycznego zmniejszenia ich objętości. Według eksperta jednostka, która chce zminimalizować koszty publikacji, może ograniczyć do minimum brzmienie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania, np. nie precyzując, z jakich części się ono składa, jakimi sumami zamykają się zestawienia bilansowe. Taką samą metodę oszczędności można zastosować przy uchwale o rozdysponowaniu wynikiem finansowym – wskazując jedynie, że zysk (bez wskazania kwoty) przeznacza się na kapitał czy też do wypłaty.

Dopóki nie zostanie wprowadzony system elektronicznej publikacji sprawozdań, możliwość zmniejszenia kosztów publikacji jest niewielka i opiera się jedynie na odpowiednim zredagowaniu uchwał czy też opinii biegłego rewidenta. Jak poinformowało GP Centrum Informacyjne Rządu, trwa postępowanie przetargowe dotyczące zakupu platformy elektronicznej do obsługi elektronicznych sprawozdań publikowanych w Monitorze Polskim B.