Jak twierdzi Monika Mazur, prawnik z Auxilium, treść merytoryczna uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty wynika ze sprawozdania.

– Uchwała o podziale zysku w spółce kapitałowej nie może być podjęta w głosowaniu pisemnym, ale na wniosek wspólników czy akcjonariuszy może być podjęta w głosowaniu tajnym – jednak zawsze na zgromadzeniu – wyjaśnia nasza rozmówczyni.

Dodaje, że kodeks spółek handlowych nie przewiduje wzoru i zasad, które powinny być spełnione, by treść uchwały była prawidłowa. Musi zawierać wskazanie, czy zysk będzie przeznaczony do wypłaty jako dywidenda – i w jakiej części, czy zostanie przeznaczony na inne cele (kapitał zapasowy, celowy). W spółce akcyjnej co najmniej 8 proc. zysku za dany rok obrotowy musi być przeznaczane na kapitał zapasowy, dopóki nie osiągnie on co najmniej 1/3 kapitału zakładowego. W umowie spółki z o.o. może być również zapis nakazujący przeznaczanie części zysku na kapitały zapasowe.