Minimalne wynagrodzenie za pracę stanowi wskaźnik bazowy przy wyliczaniu wysokości grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Wzrost minimalnego wynagrodzenia przekłada się na podwyżkę finansowych sankcji grożących nieuczciwym podatnikom. Rząd przedstawił Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 roku na poziomie co najmniej 1317 zł (w tym roku wynosi ono 1276 zł). Jeżeli wysokość minimalnego wynagrodzenia zostanie ustalona w proponowanej wysokości, w przyszłym roku maksymalna kara grzywny za wykroczenie skarbowe będzie mogła wynieść 26 340 zł, tj. o 820 zł więcej niż w tym roku. Mandatem karnym za wykroczenie skarbowe organ podatkowy będzie mógł nałożyć grzywnę w wysokości 2634 zł. Obecnie jest to 2552 zł. Zwiększą się także kary grzywny za przestępstwa skarbowe. Najniższa możliwa do orzeczenia kara grzywny wyniesie 439 zł, a najwyższa 12 643 200 zł (w tym roku jest to odpowiednio 425,3 zł i 12 248 640 zł).

Kodeks karny skarbowy wyróżnia dwa rodzaje grzywien: grzywnę określoną kwotowo oraz grzywnę w stawkach dziennych. Kwotowo grzywnę orzeka się za wykroczenia skarbowe, a grzywnę w stawkach dziennych – za przestępstwa skarbowe. Przy obliczaniu obu wielkości zastosowanie ma wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przy pomocy tego wskaźnika określana jest również granica między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym. Ustalenie minimalnego wynagrodzenia na poziomie 1317 zł będzie oznaczać, że ustawowy próg między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym zwiększy się z 6380 zł do 6585 zł.