Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian do rozporządzenia w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe. Zaproponowano w nim kompleksową zmianę wzorów mandatów m.in. poprzez odejście od określenia we wzorach mandatów druku przelewu/wpłaty gotówkowej. Obecnie wykorzystywane formularze nie odpowiadają aktualnym standardom druków bankowych i nie mogą być wykorzystywane jako formularz polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej przy uiszczaniu kary grzywny za pośrednictwem banków lub Poczty Polskiej.

Na nowych mandatach będą jedynie wskazywane nazwa urzędu i jego numeru konta do ewentualnego wykorzystania, w razie gdyby grzywna nałożona mandatem karnym kredytowanym nie była uiszczana w kasie urzędu.

Dla uproszczenia zaproponowano też wprowadzenie jednego wzoru mandatu karnego, na którym funkcjonariusz go wydający dokonywałby odpowiedniego zaznaczenia, czy kara grzywny została nałożona w drodze mandatu karnego czy mandatu karnego kredytowanego.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.