Czy trzeba instalować kasę fiskalną

Podatnik od lipca do września chce prowadzić kiosk spożywczo-przemysłowy. Czy prowadząc działalność sezonowo, trzeba instalować kasę fiskalną?

Tak

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek instalowania kas fiskalnych. Jedynym kryterium zwalniającym z obowiązku ewidencjonowania przychodów za pomocą kas jest obrót. Jest to kwota 40 tys. zł dla podatników prowadzących działalność w poprzednich latach i 20 tys. dla podatników rozpoczynających działalność.

Podstawa prawna

● Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

● Rozporządzenie ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z 19 grudnia 2008 r. (Dz.U. nr 228, poz. 1510).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy podatnik wybiera sposób rozliczenia
- Czy firmę sezonową wykazuje się w PIT
- Czy forma podatku zmienia sposób rozliczeń
- Czy jest ryczałt od małych zleceń
- Czy od zlecenia naliczane są 20-proc. koszty
- Czy spółka ma obowiązki wobec sponsorowanego
- Czy jest zeznanie przy małym zarobku
- Czy za brak rozliczenia można ukarać podatnika