Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchwaliła nowe przepisy dotyczące legitymacji wraz z regulaminem jej wydawania, używania i posiadania. Zgodnie z uchwałą Krajowej Rady legitymacja doradcy podatkowego wydawana jest bezterminowo (dotychczas na okres pięciu lat), a jej koszt ponosi doradca. Dla osób, którym kończy się pięcioletni termin, przewidziano uproszczoną procedurę uzyskania kolejnego dokumentu. Dotyczy to jednak osób, których dane nie zmieniły się od czasu wydania poprzedniej legitymacji.

Uproszczony wniosek trzeba złożyć w siedzibie regionalnego oddziału, do którego należy doradca, lub za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej www.krdp.pl.

Jeśli jednak dane osobowe doradcy się zmieniły, musi on złożyć wniosek w siedzibie oddziału wraz z pisemnym oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem. Wzory wniosku i oświadczenia oraz spis wymaganych dokumentów, które trzeba załączyć, można znaleźć na stronie izby (www.kidp.pl).