Nowelizacja Ordynacji podatkowej, która przewiduje znaczne ułatwienia dla podatników rozliczających się z fiskusem za 2008 rok przez internet, czeka już tylko na podpis prezydenta. Do końca tygodnia resort finansów ma wprowadzić w życie rozporządzenia, które pozwolą na przesłanie PIT-37 za 2008 rok bez e-podpisu kwalifikowanego. Wszystko wskazuje więc na to, że tuż po świętach podatnicy będą mogli łatwo i szybko rozliczyć się za 2008 rok przez internet. Co to oznacza?

Podatnik, który zdecyduje się na taki sposób rozliczenia, nie będzie musiał ani kupować e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem ani zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego, że chce rozliczyć się przez internet. Kolejnym ułatwieniem, które przygotował resort finansów, jest aplikacja, za pomocą której będzie można wypełnić i przesłać PIT-37. Aplikacja przypomina programy komputerowe do rozliczania zeznań rocznych dołączane np. do Gazety Prawnej. Aplikację taką podatnik pobierze ze strony www.e-deklaracje.gov.pl. Wystarczy wypełnić formularz interaktywny, który automatycznie otworzy się po kliknięciu pola Rozliczenie PIT-37. Co więcej, formularz nie jest interaktywny tylko z nazwy. Wystarczy bowiem wpisać dane liczbowe, a formularz sam obliczy należny podatek.

Po wypełnieniu formularza trzeba jeszcze podać dane weryfikacyjne, czyli: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer NIP i PESEL oraz kwotę przychodu określoną w zeznaniu rocznym lub rozliczeniu za 2007 rok. Jeśli wpiszemy błędną kwotę przychodu, system nie przyjmie zeznania. Po wykonaniu tych czynności podatnik może wysłać PIT-37 przez internet. Po kliknięciu pola: wyślij podatnik otrzyma numer referencyjny, który będzie można zapisać w komputerze. Numer ten jest potrzebny do pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Gdy podatnik pobierze Urzędowe Poświadczenie Odbioru i otrzyma komunikat o pomyślnym zakończeniu operacji, będzie miał pewność, że zeznanie dotarło do systemu, a zatem wypełnił swój obowiązek podatkowy, czyli rozliczył się z fiskusem za 2008 rok.