Rząd przyjął projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, na mocy którego podatnicy nie będą musieli zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego o tym, że chcą przesyłać e-deklaracje drogą elektroniczną. Żeby jednak ta korzystna zmiana weszła w życie, musiałby ją bardzo szybko przyjąć Sejm, a zaraz potem podpisać prezydent, który ma 21 dni na podjęcie decyzji. I jeśli nawet udałoby się szybko uchwalić zmiany, to zarówno osoby fizyczne, jak i firmy chcące przesyłać e-deklaracje musiałyby dysponować e-podpisem z kwalifikowanym certyfikatem.

PIT-37 bez e-podpisu

Ministerstwo Finansów chce również ułatwić składanie deklaracji przez internet podatnikom, którzy rozliczają się na formularzu PIT-37. Resort zamierza zlikwidować wymóg e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem. Podatnicy składający zeznanie roczne za 2008 rok mogliby przesyłać bezpłatnie deklaracje przez internet. O ile jednak projekt dotyczący likwidacji wymogu posiadania zaświadczenia przyjął już rząd, o tyle nie ma jeszcze projektu dotyczącego likwidacji e-podpisu.

A zatem wątpliwe jest, by podatnicy składający zeznania roczne za 2008 rok mogli to zrobić bez e-podpisu. Niemniej plany rezygnacji z certyfikatu dotyczą tylko rozliczających się na formularzu PIT-37. Wszyscy pozostali podatnicy i tak będą musieli posiadać e-podpis.

Obowiązujące wymagnia

Zeznanie roczne na formularzu PIT-36, PIT-36L, PIT-37 czy PIT-38 podatnicy mogą przesyłać drogą elektroniczną za pomocą systemu e-Deklaracje. Jest to alternatywny sposób wywiązania się z obowiązku złożenia deklaracji za 2008 rok. Jednak nie jest on dziś korzystny dla wszystkich podatników.

Po pierwsze, firmy muszą obecnie mieć bezpieczny e-podpis z kwalifikowanym certyfikatem. Po drugie - potrzebują zaświadczenia od naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego możliwość przesyłania e-deklaracji. Jeśli więc podatnik jest osobą fizyczną i składa zeznanie roczne na formularzu PIT-37, to przesyłanie go przez internet jest bezsensowne. Koszt wysłania zeznania przez internet jest bowiem dużo wyższy niż pocztą tradycyjną.

Podatnik musi bowiem kupić e-podpis z kwalifikowanym certyfikatem za ok. 300 zł, podczas gdy koszt koperty i znaczka pocztowego to kilka złotych. Jeśli więc osoba fizyczna nie wykorzystuje e-podpisu do innych celów, taniej jest złożyć PIT osobiście w urzędzie lub wysłać na papierze.

PODSTAWA PRAWNA

• Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa i ustawy o opłacie skarbowej został przyjęty przez Radę Ministrów 10 lutego. Ma wejść w życie 1 marca 2009 r.