Małżonkowie, którzy ponosili wydatki na internet i na potwierdzenie tego faktu mają fakturę VAT, mogą je odliczyć od swojego dochodu. Zarówno mąż, jak i żona mogą odliczyć po 760 zł, jeśli tytle na sieć wydali.

Ulga internetowa w rozliczeniu PIT przysługuje wszystkim osobom, które płaciły za internet w swoim miejscu zamieszkania oraz posiadają faktury VAT, wystawione na swoje nazwisko, które potwierdzają fakt poniesienia wydatków na sieć oraz ich wysokość.

Trzeba tylko pamiętać, że ulga internetowa jest odliczeniem limitowanym. W zeznaniu rocznym od dochodu można odliczyć maksymalnie 760 zł. Co to oznacza w praktyce?

Otóż to, że jeśli podatnik, który np. w 2008 roku wydał na internet 1 tys. zł, dochód pomniejszy o 760 zł. Reszta, czyli 240 zł nie będzie odliczona ani w PIT za 2008 rok, ani w zeznaniach za lata następne. Po prostu przepadnie. Natomiast jeśli podatnik wydał w 2008 roku np. 500 zł na sieć, to całą tę kwotę może odliczyć od swojego dochodu.

Teraz przejdźmy do rozliczenia tej ulgi przez małżonków. Przepisy małżonkom przyznają podwójny limit odliczenia. Każdy z małżonków może od dochodu odliczyć po 760 zł, jeśli oczywiście taką kwotę w roku podatkowym wydał na internet. Kluczowe w przypadku małżonków będzie odpowiednie udokumentowanie wydatków. Małżeństwo – podobnie, jak inni podatnicy, którzy z tej ulgi chcą skorzystać – muszą posiadać fakturę VAT, potwierdzającą poniesienie wydatków. Powstaje tu tylko pytanie, czy faktura musi być wystawiona na imię obojga małżonków. Zdania są podzielone między fiskusa, a sądy administracyjne.

Otóż zdaniem urzędów skarbowych, aby małżonkowie skorzystali z podwójnej ulgi internetowej, tzn. aby każdy z nich mógł od swojego dochodu odliczyć po 760 zł muszą oboje widnieć na fakturze za internet.

Innego zdania są sądy administracyjne. Przykładowo WSA w Łodzi w wyroku z 19 sierpnia 2008 r. (sygn. akt I SA/Łd 127/08), wyjaśnił, że zamieszczenie na fakturze dokumentującej poniesienie wydatków internetowych, danych tylko jednego z małżonków nie pozbawia prawa do skorzystania z ulgi internetowej drugiego z nich w sytuacji, gdy oboje małżonkowie ponosili rzeczywiste koszty użytkowania sieci informatycznej.

W konsekwencji w każdym przypadku, czy to posiadania faktury za internet na imię obojga małżonków, czy jednego z nich mąż i żona mogą skorzystać z ulgi internetowej limitowanej podwójnie. Jeśli w drugim przypadku – faktury wystawionej na jednego z małżonków – doszło by do sporu z fiskusem, zawsze można powołać się na zacytowany wyrok sądu administracyjnego.