Małżonkowie, którzy ponosili wydatki na internet i na potwierdzenie tego faktu mają fakturę VAT, mogą je odliczyć od swojego dochodu. Zarówno mąż, jak i żona mogą odliczyć po 760 zł, jeśli tytle na sieć wydali.

Ulga internetowa w rozliczeniu PIT przysługuje wszystkim osobom, które płaciły za internet w swoim miejscu zamieszkania oraz posiadają faktury VAT, wystawione na swoje nazwisko, które potwierdzają fakt poniesienia wydatków na sieć oraz ich wysokość.

Trzeba tylko pamiętać, że ulga internetowa jest odliczeniem limitowanym. W zeznaniu rocznym od dochodu można odliczyć maksymalnie 760 zł. Co to oznacza w praktyce?