Podatnicy, którzy rozliczają dochody uzyskane w 2008 roku na formularzu PIT-36, mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej.
Podatnicy prowadzący w 2008 roku działalność gospodarczą i wychowujący własne lub przysposobione dzieci mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej, jeżeli składają roczne zeznanie podatkowe na druku PIT-36. Formularz ten zasadniczo przeznaczony jest dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Od obliczonego w ten sposób podatku mogą odliczyć ulgę prorodzinną na tych samych zasadach, co podatnicy uzyskujący na przykład dochody z pracy.

Liniowy PIT

Przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku uzyskiwali wyłącznie dochody z działalności opodatkowane według 19-proc. stawki liniowej i składają w urzędzie skarbowym tylko PIT-36L, nie będą mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej. W tym formularzu przeznaczonym jedynie do wykazania dochodów opodatkowanych linowym PIT nie można uwzględnić ulgi. Prawo do odliczenia zachowają natomiast ci przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym, którzy w ubiegłym roku oprócz dochodów z działalności uzyskali również dochody opodatkowane na zasadach ogólnych. W takim wypadku będą mogli odliczyć ulgę w składanym dodatkowo PIT-36 lub PIT-37, w którym wykażą dochody opodatkowane według skali.
Jeżeli zatem na przykład podatnik oprócz dochodów opodatkowanych linowym PIT uzyskał dochody z umowy najmu lub dzierżawy opodatkowane na ogólnych zasadach, to oprócz PIT-36L będzie zobowiązany do złożenia w urzędzie skarbowym PIT-36, w którym uwzględni ulgę. Natomiast przedsiębiorca rozliczający się podatkiem liniowym, który oprócz dochodów z działalności uzyskał np. dochody z pracy, emerytury czy umowy zlecenia, odliczy ulgę prorodzinną w składanym dodatkowo PIT-37.

Konieczny załącznik

Do uwzględnienia preferencji konieczne jest oczywiście spełnienie pozostałych warunków do odliczenia ulgi. W rozliczeniu za 2008 rok przysługuje ona podatnikowi, który wychowywał własne lub przysposobione dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Ulga obejmuje dzieci małoletnie, dzieci bez względu na wiek, jeżeli otrzymywały one zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz dzieci do ukończenia 25 lat, uczące się, jeżeli nie uzyskały dochodów powyżej określonego przez ustawodawcę limitu. Od podatku można odliczyć 1173,70 zł na każde dziecko.
Przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki do odliczenia ulgi, muszą pamiętać o dołączeniu do zeznania podatkowego PIT-36 lub PIT-37 załącznika PIT/O. W poz. 34-36 części C załącznika należy podać liczbę dzieci, na które przysługuje ulga, i kwotę odliczenia. W rozliczeniu za 2008 rok podatnicy nie wypełniają nowej części E formularza PIT/O przeznaczonej na wpisanie liczby miesięcy sprawowania opieki nad dzieckiem oraz szczegółowych danych identyfikujących dzieci. Informacje te będą wymagane dopiero przy rozliczeniu podatku za 2009 rok, kiedy to ulga będzie przysługiwała proporcjonalnie do okresu wychowania dziecka w roku podatkowym.
JAK TO ZROBIĆ...
Skorzystanie z ulgi przy podatku liniowym
PROBLEM: Podatnik prowadzi jednoosobową firmę kateringową opodatkowaną według jednolitej 19-proc. stawki. Dodatkowo zatrudniony jest na 1/4 etatu jako programista. Wychowuje syna. Czy może skorzystać z ulgi prorodzinnej?
ROZWIĄZANIE: Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z ulgi prorodzinnej. Odliczy ją od podatku obliczonego na ogólnych zasadach od dochodów z pracy wykazywanych w PIT-37.