ANALIZA

Ministerstwo Finansów podsumowało akcję PIT za 2008 rok. Wynika z niego, że rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych dokonało 24 747 173 podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych, co stanowi o ponad 292 tys. więcej niż za 2007 rok. Co istotne, spadła liczba podatników w I przedziale skali podatkowej kosztem II i III progu, co może być efektem wzrostu zamożności Polaków. Podatników w I progu w 2008 roku było 92,15 proc. (w 2007 roku - 94,66 proc.). W przedziale II było 6,45 proc. (w 2007 roku – 4,48 proc.), a w III – 1,40 proc. (w 2007 roku – 0,86 proc.). Do takich danych przyczyniły się również parametry skali podatkowej. W 2008 roku próg dochodów, do których miała zastosowanie stawka 19 proc., wynosił 44 490 zł. Z kolei próg dochodów, stanowiący górną granicę dla stawki 30-proc., wynosił 85 528 zł. Stawka w wysokości 40 proc. miała zastosowanie do dochodów przekraczających 85 528 zł. Również kwota zmniejszająca podatek wzrosła z 572,54 zł do 586,85 zł.

Bezpośrednio w urzędach skarbowych rozliczyło się 18,7 mln podatników. Natomiast z rozliczenia za pośrednictwem płatników skorzystało zaledwie 6 mln osób (tj. o ponad 240 tys. mniej niż w 2007 roku) – co jest zapewne konsekwencją większego niż przed rokiem zainteresowania ulgami podatkowymi.

Ulgi podatkowe

Rekordy popularności w rozliczeniu PIT za 2008 rok pobiła ulga na dzieci. Przypomnijmy, że podatnicy w swoich zeznaniach mogli odliczyć od podatku 1173,70 zł. Z tej możliwości skorzystało 4 205 909 podatników (w rozliczeniu za 2007 rok było to 3 973 668). W sumie podatnicy pomniejszyli swój podatek o ponad 6 mld zł, co jest kwotą o 611,6 mln zł większą niż ta odliczona w PIT za 2007 rok. Liczba dzieci, na które ulga została wykorzystana, to 6 357 837. Przeciętna kwota odliczona na dziecko wyniosła 951 zł (w 2007 roku było to 903 zł).

Poza ulgą na dzieci dużą popularnością cieszyła się ulga internetowa. W tym przypadku kwota odliczeń wyniosła 1,8 mld zł (w 2006 roku – 1,4 mld zł). Na trzecim miejscu plasuje się – podobnie jak w latach poprzednich – ulga rehabilitacyjna. Z tego odliczenia skorzystało 1,1 mln osób, które odliczyły 2,3 mld zł. Taką samą kwotę w ramach ulgi rehabilitacyjnej podatnicy odliczyli w PIT za 2007 rok.

Warto jeszcze wspomnieć o rozliczeniach preferencyjnych. Z możliwości łącznego opodatkowania małżonków skorzystało 9,9 mln osób (w 2007 roku – 9,7 mln), a z preferencyjnego opodatkowania dla osób samotnie wychowujących dzieci 0,5 mln podatników, tj. o 47 tys. więcej niż przed rokiem.