Przy rozliczeniu niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych w zeznaniu rocznym PIT-38 podatnik ma możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o część poniesionych strat z lat ubiegłych. W formularzu przeznaczonym do wykazania dochodu lub straty w roku podatkowym 2008 służy do tego pozycja 29. Czy jeśli w 2008 roku podatnik poniósł stratę, to w zeznaniu za ten rok powinien przenieść stratę poniesioną w 2007 roku?

- Podatnik, który wykazał w zeznaniu za rok 2007 stratę i w roku następnym poniósł ją ponownie, wypełniając PIT-38 za rok 2008, wykazuje jedynie przychody, koszty oraz stratę z tego roku. Kwoty straty z roku 2007 nie wykazuje - wyjaśnia Piotr Wróbel, doradca podatkowy, partner w Kancelarii Doradztwa Podatkowego P. Wróbel i S. Reising.

Trzeba przypomnieć, że zgodnie z zasadą przyjętą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) o wysokość straty ze źródeł rozliczanych w tym zeznaniu można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących latach podatkowych. Wysokość tego obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. odliczanej straty. Stratę za 2007 rok podatnik mógłby odpisać od dochodu do roku 2012 włącznie, natomiast stratę za 2008 rok do roku 2013 włącznie.

Nasz ekspert dodaje, że w omawianym przypadku, jeżeli podatnik w PIT-38 za kolejny 2009 rok wykaże dochód, to do wysokości tego dochodu będzie miał prawo obniżyć go o straty z tego źródła z 2007 oraz 2008 roku. Sumę odliczanych strat z lat poprzednich wykaże w poz. 29 zeznania PIT-38.

Z możliwości tej będą mogli skorzystać m.in. inwestorzy giełdowi czy osoby uzyskujące przychody ze zbycia papierów wartościowych poza giełdą lub też udziały w spółkach mających osobowość prawną. Dochody z tego źródła opodatkowane są 19-proc. stawką.

PRZYKŁAD

A. Rozliczenie za 2007 rok

Przychód (poz. 24) = 14 567 zł

Koszty uzyskania przychodu (poz. 25) = 22 345 zł

Strata (poz. 27) = Koszty uzyskania przychodów - Przychód = 7778 zł

B. Rozliczenie za 2008 rok

Przychód (poz. 25) = 25 678 zł

Koszty uzyskania przychodu (poz. 26) = 56 789 zł

Strata (poz. 28) = 31 111 zł

Podatnik nie wykazuje straty z 2007 roku w poz. 29 deklaracji PIT-38 za 2008 rok.