Podatnik świadczący usługi ślusarskie i zatrudniający nie więcej niż trzech pracowników może opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej.
Opodatkowanie podatkiem dochodowym w uproszczonej formie karty podatkowej może wybrać przedsiębiorca prowadzący działalność o niewielkim rozmiarze podatkowym. Osoby fizyczne oraz wspólnicy takich osób, a także niektórych spółek cywilnych mogą w ten sposób opodatkować określoną przez ustawodawcę działalność usługową, handlową i gastronomiczną.
Zgodnie z art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930) kartę podatkową mogą wybrać m.in. podatnicy prowadzący działalność usługową lub usługowo-wytwórczą, w tym usługi ślusarskie, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ww. ustawy. Wymogiem jest nieprzekroczenie stanu zatrudnienia określonego przez ustawodawcę. Usługi ślusarskie mogą być opodatkowane kartą podatkową przy zatrudnieniu maksymalnie trzech pracowników.
Zgodnie z opisem przedmiotu działalności usług ślusarskich określonym w załączniku nr 4 usługi te obejmują wyrób, naprawę i konserwację wyrobów z metali oraz przy użyciu elementów z innych surowców, a w szczególności: narzędzi, prostych narzędzi pomiarowych, mebli, sprzętu gospodarstwa domowego i rolno-ogrodniczego; sprzętu oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych; konstrukcji, okuć, części armatur i innych elementów na potrzeby budownictwa; kas pancernych i kaset; wózków dziecięcych i gospodarczych, rowerów, części zamiennych i akcesoriów do pojazdów jednośladowych i maszyn, ogrodzeń metalowych, wraz z ich montażem, galanterii, artykułów powszechnego użytku z grupy 1001 drobiazgów oraz naprawę zabawek.
Usługi ślusarskie opodatkowane kartą podatkową obejmują również naprawę części mechanicznych maszyn i urządzeń. Ponadto: naprawę i konserwację sprzętu przeciwpożarowego oraz inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub usługi.