Znane są już stawki podatku płaconego przez przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej, które będą obowiązywać w 2010 roku. Stawki zawarte są w obwieszczeniu ministra finansów z 2 listopada 2009 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy (MP nr 72, poz. 912).

I tak np. podatek od usług stolarskich dla przedsiębiorcy, który sam prowadzi działalność gospodarczą w miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców, w przyszłym roku wzrośnie z 282 zł do 291 zł, podatek od usług fryzjerskich dla mężczyzn dla przedsiębiorcy zatrudniającego dwóch pracowników w miejscowości od 5 tysięcy do 50 tysięcy wzrośnie z 389 zł do 402 zł, a podatek od usług kosmetycznych dla przedsiębiorcy zatrudniającego czterech pracowników w miejscowości powyżej 50 tysięcy mieszkańców wzrośnie z 611 zł do 632 zł.

Od przyszłego roku wzrośnie również limit przychodów, które opodatkowany kartą może uzyskać z tytułu świadczenia usług np. budowlanych, instalacyjnych, cyklinowania dla innych podmiotów niż ludność. Trzeba pamiętać, że przy prowadzeniu niektórych rodzajów działalności gospodarczej opodatkowanej kartą dopuszczalne jest również, poza świadczeniami dla ludności, wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym w 2009 roku kwoty 54 934 zł. W 2010 roku limit ten wzrośnie do wysokości 56 856 zł.

Stawki karty podatkowej ogłaszane są przez ministra finansów w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy w formie obwieszczenia. Określane są kwotowo i corocznie podlegają podwyższeniu w stopniu, który odpowiada wskaźnikowi wzrostu cen konsumpcyjnych towarów i usług. Wysokość stawek zależy m.in. od:

● rodzaju prowadzonej przez podatników działalności,

● wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność,

● liczby zatrudnionych pracowników.

Do korzystania z karty podatkowej uprawnione są spółki cywilne oraz osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą w zakresie m.in.: usług jubilerskich, w zakresie wyrobu pieczątek, zegarmistrzowskich, wulkanizatorskich, stolarskich, tapicerskich, krawieckich, w zakresie szewstwa, kosmetycznych oraz robót budowlanych czy fryzjerstwa.