Wyłącznie w przypadku budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym oraz lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach niemieszkalnych, zgodnie z nowym rozporządzeniem wykonawczym do ustawy o VAT, można stosować 8-proc. stawkę VAT. Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w Kolibski Nikończyk Dec & partnerzy, wyjaśnia, że w rozporządzeniu zdefiniowano również pojęcie robót konserwacyjnych. Będą to roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku i jego części, jednak obejmie to prace tylko inne niż remont budynku lub jego części.

– Stawka obniżona będzie dotyczyć m.in. usługi konserwacji wind, domofonów, wentylacji i innych tego rodzaju instalacji i urządzeń, które są niezbędne dla zachowania budynku w dobrym stanie – tłumaczy Andrzej Nikończyk.

Jego zdaniem niższa stawka obejmie również drobne naprawy, jak np. wymiana kabla, zaworu, itp. Jednak w przypadku remontu całości lub części instalacji albo budynku stawka VAT powinna być ustalana zgodnie z przepisami dotyczącymi tzw. budownictwa społecznego, w tym z uwzględnieniem limitów powierzchni lokali i budynków jednorodzinnych.

Ekspert dodaje, że w przypadku robót konserwacyjnych minister finansów zdecydował się zrezygnować z opodatkowania dwiema stawkami robót dotyczących lokali lub budynków jednorodzinnych większych od ustawowych limitów. Stawka 8-proc. będzie miała zastosowanie do całości robót konserwacyjnych, nawet jeśli dotyczy lokalu większego niż 150 mkw. lub budynku w którym są takie lokale, a także domu jednorodzinnego ponad 300 mkw. Świadczący usługę, np. konserwacji windy, nie będzie miał zatem obowiązku sprawdzenia, jakiej wielkości lokale są w danym budynku, by prawidłowo opodatkować swoją usługę.