Minister finansów znów przesunie, tym razem do końca czerwca 2021 r., obowiązek szczegółowego wykazywania w jednolitym pliku kontrolnym paragonów z NIP nabywcy wystawionych na kwotę nieprzekraczającą 450 zł.
Wynika tak z projektu zmian rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie VAT (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988 ze zm.).

Kłopot z GTU

Jego przepisy sprawiają podatnikom także wiele innych problemów, związanych z wprowadzeniem od 1 października br. wymogu oznaczania w JPK_V7 niektórych dostaw i usług odpowiednimi kodami GTU.
Księgowi mają z tym nie lada kłopot, o czym pisaliśmy w licznych artykułach, ostatnio w tekście „Księgowi muszą się znać na felgach i oponach” (DGP nr 233/2020). Wskazywaliśmy w nim na trudności w stosowaniu kodu GTU_07, który dotyczy konieczności oznaczania dostaw niektórych części samochodowych. To ogromny kłopot dla księgowych, na co zwróciliśmy uwagę w pytaniu skierowanym do Ministerstwa Finansów.
W odpowiedzi resort zapewnia, że analizuje sprawę i bada możliwości wprowadzenia zmian w rozporządzeniu, również w odniesieniu do kodów GTU (patrz odpowiedź w ramce).

Czasowe uproszczenie

Opublikowany właśnie projekt przewiduje natomiast inną zmianę – przesunięcie z 1 stycznia 2021 r. do 1 lipca przyszłego roku daty, od której podatnicy będą musieli szczegółowo wykazywać w JPK paragony z numerem NIP nabywcy, jeżeli są wystawione na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro). Ministerstwo traktuje je jako faktury uproszczone.
Dzięki tej zmianie do 30 czerwca 2021 r. przedsiębiorcy nie będą musieli wykazywać odrębnie w JPK_VAT podstawy opodatkowania i podatku należnego, wynikających z paragonów uznanych za faktury uproszczone.
Do tego czasu dane z tych paragonów trzeba będzie, tak jak dziś, wykazywać zbiorczo, tj. całą wartość sprzedaży (netto) oraz wysokość podatku należnego wynikającego ze zbiorczych informacji z kasy fiskalnej (np. raport dobowy).
Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie 31 grudnia 2020 r. ©℗
Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie DGP
Na bieżąco analizujemy szczegółowe kwestie dotyczące stosowania w JPK_VAT z deklaracją oznaczeń odnoszących się do dostaw wybranych towarów i świadczenia wybranych usług, w tym „GTU_07” oraz MPP.
Aktualnie badamy wskazania i możliwości dokonania zmian przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku VAT, w tym w odniesieniu m.in. do GTU.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług – w konsultacjach.