Czy faktura za usługę budowy placu zabaw musi mieć adnotację „mechanizm podzielonej płatności”? W jakich przypadkach wspólnoty mieszkaniowe powinny wystawiać faktury? Kiedy oznaczenie „EE” dotyczy sprzedaży e-booków? Czy usługi prania odzieży szpitalnej są zwolnione z VAT?
Podatnik prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych oraz firm. W przypadku sprzedaży dla osób fizycznych do paragonów na żądanie nabywców podatnik wystawia rachunki imienne. Czy rachunki takie trzeba wykazywać w nowym pliku JPK_VAT, np. z oznaczeniem „FP”?
Wymaganą treść faktur określa art. 106e ustawy o VAT. Z przepisów tych nie wynika, aby wymaganym elementem było słowo „faktura”. W konsekwencji fakturami są wszelkie dokumenty, które zawierają wymagane dla faktur dane, nawet jeżeli nie są tak zatytułowane.