Wzory zeznań za poszczególne lata są na pierwszy rzut oka takie same, bowiem co do zasady nie zmienia się ich oznaczenie (PIT-36, PIT-37, czy też oznaczenie załączników do tych zeznań np. PIT/O itp.), jak też format graficzny i kolorystyczny. Jednak z uwagi na m.in. okoliczności związane ze zmianami przepisów, zmianie ulega zarówno rozmieszczenie poszczególnych pól w drukach, jak i ich numeracja.

Zły druk, zły PIT

Według ekspertów z Izby Skarbowej w Bydgoszczy problematyka stosowania aktualnych druków jest o tyle istotna, że posługiwanie się nieaktualnymi formularzami może spowodować błędne wypełnienie zeznania podatkowego, a w konsekwencji nieprawidłowe obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego i wynikającej z niego kwoty podatku, którą należy dopłacić urzędowi skarbowemu lub też kwoty nadpłaconego podatku, którą urząd skarbowy powinien zwrócić.

- Do rozliczenia się z podatku od dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym służy podatnikom najczęściej nie tylko jeden formularz (zeznanie podatkowe), bowiem część informacji, w szczególności tych związanych ze stosowaniem różnego rodzaju odliczeń, znajduje się w załączanych do zeznań podatkowych formularzach np. PIT/O, PIT/D itp. - wskazuje Maciej Cichański z Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Dodaje też, że mając na względzie, że w przypadku zaistnienia konieczności dołączenia do zeznania podatkowego załączników i tego, że część informacji zawartych w poszczególnych polach formularzy załączników przenoszona jest do zeznania według wskazań zawartych w objaśnieniach, posłużenie się nieaktualnym drukiem może spowodować błędne przeniesienie danych z załącznika do nieodpowiedniego pola formularza głównego, a w konsekwencji może to spowodować błędne wypełnienie zeznania podatkowego, a także błędne obliczenie zobowiązania podatkowego. Podobnie rzecz się ma, jeżeli otrzymaliśmy roczne obliczenie podatku lub informację o dochodach od organu rentowego i zamierzamy rozliczyć się samodzielnie. W deklaracji takiej również znajdują się wskazówki, z jakich pozycji formularza otrzymanego od organu rentowego należy uwzględnić dane przenosząc je do formularza zeznania rocznego.

Skąd wziąć formularze

Druki zeznań rocznych dostępne są w urzędach skarbowych, a także w wielu innych punktach, które w okresie akcji składania zeznań rocznych otwierają urzędy. Pracownicy bydgoskiej izby skarbowej tłumaczą, że druki można wydrukować także z internetu, np. ze strony www.mf.gov.pl. Należy jednak pamiętać, by wybrać właściwy formularz:

•  PIT-37 - składają go podatnicy rozliczający się w szczególności z dochodów z pracy, czy też renty lub emerytury,

•  PIT-36 - przeznaczony jest dla podatników, którzy uzyskiwali m.in. dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, najmu lub dochody zagraniczne,

•  PIT-36L - składają osoby, które wybrały opodatkowanie według liniowej 19-proc. stawki PIT.